การตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยสมาร์ทโฟน (6 ชั่วโมง)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

สมาร์ทโฟน (Smartphone) กลายเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของพลเมืองยุคดิจิทัล และเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการพกพาและใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป การถ่ายวิดีโอ การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างง่ายดาย ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้นิยมนำสมาร์ทโฟนมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนั้นมีหลากหลายวิธี แต่จะมีการสื่อสารด้วยวิธีใดที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ย่อมหนีพ้นการสื่อสารในรูปแบบวิดีโอ ยิ่งการนำเสนอเนื้อหา (Content) ที่กระทัดรัด น่าสนใจ จะทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว วิดีโอยังใช้สำหรับการสื่อสารด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย…หลายคนเมื่อเข้าไปชมวิดีโอต่างๆที่ถูกใจ มักจะเกิดคำถามว่า เขาตัดต่อกันอย่างไร ? จะเริ่มที่ตรงไหนดี ? คอร์สนี้มีคำตอบค่ะ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและองค์ประกอบของวิดีโอได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละแอปพลิเคชันสำหรับการจัดต่อวิดีโอได้
3. ผู้เรียนสามารถเขียน Storytelling เพื่อสร้างวิดีโอได้
4. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆไปสร้างวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพได้

เกณฑ์วัดผลเพื่อรับประกาศนียบัตร
1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน และทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกหัวข้อ
2. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Content

ทดสอบก่อนเรียน

แนะนำตัว/ทำความรู้จัก

L1 ถ่ายวิดีโออย่างไรให้ปัง

L2 รู้จักแอปพลิเคชันตัดต่อวีดีโอบนสมาร์ทโฟน (iOS/Andriod)

L3 เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจ

ทดสอบหลังเรียน (เก็บคะแนน)

แบบสำรวจหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »