การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ

By nattira Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การประเมินค่าสารสนเทศ และการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เป็นการดำเนินการเพื่อเลือกสรรและจัดเตรียมสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อให้สามารถเรียบเรียงเนื้อหารายงานได้ตรงตามเรื่องที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม เราจึงต้องเข้าใจหลักการอ่านและประเมินคุณค่าสารสนเทศทั่วไปและสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

What Will You Learn?

  • การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
  • หลักการอ่านและประเมินคุณค่า (Reading and Evaluating Resources)
  • การประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

Course Content

ความหมายการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ
การประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ เป็นการดำเนินการเพื่อเลือกสรรและจัดเตรียมสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อให้สามารถเรียบเรียงเนื้อหารายงานได้ตรงตามเรื่องที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการค้นหาสารสนเทศ
ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการค้นหาสารสนเทศ

การประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
การประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม๊กควอรี่ใช้ตัวแบบ AAOCC

ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม 

ระดับของการอ่าน
ระดับของการอ่าน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »