การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (10 ชั่วโมง)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เรียนรู้วิธีการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย

What Will You Learn?

  • 1. การออกแบบ content บนเว็บไซต์
  • 2. การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  • 3. เผยแพร่เว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว

Course Content

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเก็บไซต์

  • ความหมายของเว็บไซต์
    00:00

2. การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์

3. เรียนรู้การสร้าง content แบบง่าย ๆ

4. การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »