สุขาภิบาลอาหาร

By sukthanaruk Categories: Technology
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสุขาภิบาลในการผลิตอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร อุปกรณ์และสถานที่ในการประกอบอาหาร การออกแบบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารสำหรับการผลิตอาหาร การเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร

Course Content

บทที 1 บทนำเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำสุขาภิบาลอาหาร
    11:12
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหมาย และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหาร
    00:00
  • ความสำคัญของสุขาภิบาลอาหาร
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร

บทที่ 3 สุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »