สร้างคอรส์ออนไลน์ ให้น่าเรียน เหมาะสำหรับ ครูออนไลน์มือใหม่

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผู้เรียน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้าง การอัพโหลด วิดีโอ การทำข้อสอบ เก็บคลังข้อสอบ

ประเมินผลการเรียน และ สร้างประกาศนียบัตรด้วยตนเอง การตลาดออนไลน์

What Will You Learn?

  • ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ ที่ให้ผู้เรียนเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »