แค่ 3 ชม ก็รู้ทักษะดิจิทัล ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแล้ว!

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย แอพลิเคชั่น หรือโปรแกรมผ่านเว็บที่ทันสมัย การสร้างสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ แนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างชาญฉลาด การตลาดในยุคดิจิทัล

What Will You Learn?

  • เพิ่มทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลที่ทันสมัย

Course Content

ตอนที่ ๑ แค่คิดก่อนใคร ก็สบายแล้ว
ประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยี ความก้าวหน้าในปัจจุบัน

ตอนที่ ๓ ตลาดยุดใหม่ ไม่ต้องแจกใบปลิว แผ่นพับอีกต่อไป
การทำการตลาดยุดใหม่. Digital Marketing

ตอนที่ ๔ เฮ้ยจริงดิ ใครๆก็อยากติดตามเรา
เรียนรู้วิธีการสร้างช่องทาง สื่อสาร ด้วยเนื้อหาทางดิจิทัล

ตอนที่ ๕ ถ้า เข้าใจแล้ว (ไม่)น่ากลัวมากมาย
กฏหมายอินเทอร์เน็ต ข้อควรระวัง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »