Microsoft Stream ช่วยเก็บวิดีโอแสนง่าย

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course


แนะนำการใช้งาน  MS Stream  แสนจะง่าย youtube ขององค์กร

สร้าง Channel ในรูปแบบองค์กร

เนื้อหาที่สะดวก ปลอดภัย ผู้เรียน ต้องมี. Email. 365 ในการเข้าชมสื่อต่างๆ

What Will You Learn?

  • สร้างนำวิดีโอลงเก็บใน MS Stream ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Course Content

เริ่มใช้งาน MS Stream
เข้าใช้งานได้อย่างไร เพิ่มวิดีโอลงใน. MS Stream ปรับเปลี่ยน การเผยแพร่

ตัวอย่างหรือเทคนิค
นำเทคนิคการปรับแต่ง การเรียน สื่อการสอน การสร้างความสะดวกให้ MS Team

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »