การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน (ระยะ. 2 ไป 3)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Learning Outcome

เหมาะสำหรับ ผู้ที่เข้าทำงานใหม่ แนะนำการใช้งาน IT อย่างมีประสิทธิภาพ

What Will You Learn?

 • เข้าใจรูปแบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในการทำงาน
 • ออกแบบสารสเทศในการทำงาน
 • รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

Course Content

Week 1: การใช้ Google Sheet

 • ตรวจสอบความเร็วของ Internet ก่อนใช้งาน
  03:11
 • Slide วันนี้
  00:00
 • วิธีใช้ google sheet เบื้องต้น
  09:21
 • QZ1: Google Sheet intro
 • แนะนำการใช้ Google Sheet ตอนที่ 1
  08:08
 • การใช้ Google Sheets ตอนที่ 1
 • แนะนำการใช้ Google Sheet ตอนที่ 2
  06:26
 • QZ:Google Sheets ตอนที่ 2
 • แนะนำการใช้ Google Sheet ตอนที่ 3
  00:00
 • แนะนำการใช้ Google Sheet ตอนที่ 4
  06:15
 • แนะนำการใช้งาน Google Sheets ตอนที่ 5 : คัดลอก Copy&Paste ข้อมูล
  06:45
 • แนะนำการใช้ Google Sheets ตอนที่ 6 การเพิ่ม Sheet ใหม่
  10:36
 • แนะนำการใช้ Google Sheets ตอนที่ 7 : ทำงานในหลาย Sheets
  08:11
 • คลิปการสอนวันที่ 11 กันยายน 2564
  01:15:04
 • Assignments สร้างข้อมูลส่วนตัวในการจัดเก็บข้อมูลให้น่าสนใจ

Week 2 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Week 3: โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษา Google Apps for Education
เรียนรู้ Google Docs, Slides และ Google Classroom

Week 4 เรียนรู้แก้ไข ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

Week 5: แนวทางการพัฒนาตนเองและงาน ด้วยการประยุกต์ใช้ IT

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »