4.00
(1 Rating)

SIT304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา (30 ชั่วโมง)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยโปรแกรมภาาาจาวา และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชา SIT304 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

What Will You Learn?

 • เมื่อเรียนครบ ผู้เรียนจะสามารถ
 • 1. เข้าใจหลักวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • 2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
 • 3. พัฒนาการคำนวณและการทำงานต่างๆด้วยภาษาจาวา
 • 4.ออกแบบ/ประยุกต์การทำงานในรูปแบบและคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานที่ต้องการได้

Course Content

Lesson 1 : จาวา เค้าเขียนกันยังงัย (วันแรก 15 พย. 2564)
Learning Outcome ได้เรียนรู้แนวความคิด และความหมายของ Class Object properties และ methods

 • เอกสารการสอน สไลด์บรรยาย
  00:00
 • คลิปการสอนวันที่ 15 พย. 2564
  00:00
 • OOP คืออะไร

Lesson 2 แนะนำเรื่องตัวแปร ที่น่ารัก (22 พย 2564)

Lesson 3: สร้างวัตถุทำงาน เพื่อการคำนวณ(29 พย 2564)

Lesson 4: เงื่อนไขสำคัญ ที่เราต้องคิด(13 ธค 2564)

Lession 5 การสร้าง inheritance ของ class
การสร้าง inheritance ของ class

Lesson Self-Study คลิปเริ่มต้นเขียนโปรแกรมจาวา

Online Final Exam (17-23 มีนาคม 2565)
ข้อสอลมีทั้งหมด 5 ข้อ(25 คะแนน) ให้ นักศึกษาทำลงในเว็บครูน้อยดอทคอม ด้วยการเขียน ลงไปในช่องที่กำหนด

Student Ratings & Reviews

4.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
KT
11 months ago
ดีมาก
Translate »